Breaking News ➤
Insectele mg – o alternativ la insecticide!
 

infoomg

Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

 
 
infoomg.ro Scroll scroll
down
 
 

Opțiuni pentru utilizatori

2011-03-24 14:48:56

O să pot să aleg între alimentele modificate şi cele nemodificate genetic?
Spuneţi-ne mai mult despre acceptarea alimentelor şi culturilor agricole MG din perspectivă etică şi socială.
Care sunt regulile privitoare la trasabilitate şi etichetare?
Cum se poate asigura coexistenţa culturilor convenţionale, ecologice şi transgenice, în UE?
Cifre, actualităţi şi legături utile

LĂRGIREA PALETEI DE OPŢIUNI PENTRU CONSUMATORI ŞI FERMIERI

O să pot să aleg între alimentele modificate şi cele nemodificate genetic?

Opţiunea de a nu cumpăra produse care conţin ingrediente MG este facilitată prin reglementările Uniunii Europene privind etichetarea acestora. Astfel, ele impun etichetarea produselor ca fiind derivate din organisme MG sau conţinând astfel de organisme, dacă acestea sau oricare din ingredientele acestora provin dintr-o cultură agricolă modificată genetic, chiar dacă în compoziţia produselor respective nu este detectată nici un fel de proteină sau ADN transgenic. Deşi generaţia actuală de culturi MG a fost modificată pentru rezistenţa la ierbicide sau la pesticide, ingredientele alimentare derivate din ele sunt identice cu echivalentele lor convenţionale. În Statele Unite, aceste produse nu necesită etichetarea, autorităţile americane bazându-se pe principiul că numai ingredientele sau alimentele care diferă ele însuşi într-un fel sau altul faţă de alte produse necesită etichetarea. Aceeaşi poziţie fusese adoptată şi de Uniunea Europeană iniţial, în reglementarea Novel Foods, dar ea a fost modificată ulterior, prin introducerea celor două Reglementări de mai târziu (1830/2000 şi 1820/2000).

Unele culturi MG care se află în momentul de faţă în curs de lansare prezintă caracteristici nutritive îmbunătăţite, cum ar fi un nivel ridicat de acizi graşi de tip omega-3. Şi aceste culturi vor fi etichetate ca MG; pe de altă parte, şi ingredientele vor purta o menţiune diferită, deoarece ele nu sunt echivalente cu cele convenţionale. Pentru a evita chestiunea legată de imposibilitatea incidenţei zero în lumea reală, sistemul Uniunii Europene permite, de asemenea, un nivel maxim de 0,9% de amestec de material MG în culturi care nu necesită etichetare, atâta timp cât s-au luat în prealabil măsurile de precauţie necesare pentru a evita amestecul.

Sunt prezentate [aici] regulile şi principiile actuale de etichetare a alimentelor şi furajelor MG, aflate în vigoare în prezent în Uniunea Europeană.

Spuneţi-ne mai mult despre acceptarea alimentelor şi culturilor agricole MG din perspectivă etică şi socială.

Acceptarea de ordin social şi etic constituie, practic, o apreciere valorică realizată la nivel individual. În cazul culturilor MG, au fost ridicate două chestiuni de ordin etic. Prima este una de natură filozofică sau religioasă şi pune problema acceptabilităţii tehnologiei ADN-r, având în vedere faptul că ea face posibilă traversarea barierelor dintre specii şi, din această cauză, poate fi considerată ca fiind „diferită”. În practică, mulţi lideri religioşi sprijină această tehnologie, fiind mai mult preocupaţi de modul în care este ea folosită. Această preocupare este întru totul legitimă, având în vedere faptul că orice tehnologie poate fi utilizată greşit. Pentru majoritatea criticilor, evaluările stricte pentru determinarea siguranţei, care au loc înainte de autorizarea oricărei culturi MG noi ar trebui să fie suficiente pentru a linişti îngrijorările legate de potenţialele utilizări inadecvate. Pentru cei care au încă obiecţii de natură filozofică vizavi de tehnologia MG, reglementările privitoare la etichetare le permit evitarea produselor care conţin ingrediente MG. Acest aspect este foarte asemănător cu poziţia vegetarienilor, care evită produsele de origine animală.

Al doilea tip de preocupări privesc comerţul, controlul lanţului alimentar, impactul asupra ţărilor aflate în curs de dezvoltare şi dezvoltarea durabilă în general. În opinia unora, patentarea genelor de către câteva companii mari constituie o tendinţă care nu este binevenită, în sensul controlării întregului lanţ alimentar şi, în mod deosebit, ar putea acţiona în detrimentul agricultorilor săraci. Cu toate acestea, nici unul din aceste aspecte nu ridică vreun impediment în privinţa drepturilor agricultorilor de a continua să-şi cultive soiurile tradiţionale; iar dacă decid să cumpere seminţe MG, vor face acest lucru din propria voinţă şi pot reveni la cultivarea altor soiuri, în orice moment. Guvernele au rolul de a asigura desfăşurarea unui comerţ normal, etic, iar introducerea biotehnologiei agricole nu aduce nimic nou. La fel, orice preocupări legate de modificarea biodiversităţii sunt valabile şi în cazul schimbărior de orice tip din domeniul practicilor agricole şi nu ţin doar de culturile MG.

Nuffield Council of Bioethics şi FAOau publicat studii pe tema implicaţiilor etice ale introducerii organismelor MG în ţările în curs de dezvoltare. Rapoartele Nuffield consideră că utilizarea biotehnologiei agricole ca mijloc de îmbunătăţire a condiţiilor de trai ale agricultorilor săraci constituie un „imperativ moral”. Guvernele acestor ţări sunt consiliate de comitete etice consultative, iar Uniunea Europeană a creat şi ea un Grup European al Eticii în Domenilu Ştiinţei şi Noilor Tehnologii (European Group on Ethics in Science and New Technologies), deşi acesta din urmă este axat mai mult pe biomedicină decât pe aplicaţii vegetale.

Care sunt regulile privitoare la trasabilitate şi etichetare?

Etichetarea este obligatorie în cadrul Uniunii Europene, pentru toate produsele care constau din, conţin, sau sunt obţinute din plante modificate genetic. Aceasta le permite consumatorilor să ia decizii în deplină cunoştinţă de cauză, deşi eticheta cu menţiunea „conţine organisme MG” sau „obţinut din organisme MG” nu spune nimic despre caracteristicile efective ale produsului. În multe cazuri, caracteristica introdusă în planta modificată genetic ajută la îmbunătăţirea comportamentului vegetativ, din câmp, al culturii respective (conferindu-i rezistenţă la ierbicide, de exemplu) şi nu are nici un impact asupra calităţii produsului final. De pildă, uleiul rafinat obţinut dintr-un hibrid de porumb rezistent la ierbicide este identic cu cel extras din hibrizi convenţionali şi nu prezintă nici o urmă de ADN sau proteine transgenice. Cu toate acestea, este etichetat ca provenind din organisme MG. Aici este diferenţa principală dintre reglementarea europeană şi cea americană, în sensul că cea de-a doua merge pe principiul că produsele care nu prezintă nici o modificare a caracteristicilor lor finale nu ar trebui nici segregate, nici etichetate. Aşa a şi fost, de fapt, privit iniţial aspectul ingredientelor derivate din organisme MG, în UE, însă acest tip de raţionament a fost modificat prin Reglementările ulterioare, EC No. 1830/2003 şi 1820/2003, care impun obligativitatea etichetării oricărui produs sau ingredient derivat dintr-un organism MG, indiferent dacă acestea sunt identice sau nu cu echivalentele lor nemodificate genetic.

În prezent, este o practică normală trasabilitatea completă a ingredientelor alimentare, până la punctul lor de origine, iar culturile MG nu fac excepţie. Pentru a ţine, totuşi, cont şi de amestecul inevitabil al unor cantităţi mici din diferite loturi de seminţe, legislaţia Uniunii Europene permite ca o cultură care conţine până la 0,9% material MG aprobat pentru piaţa europeană să fie scutit de etichetare, dacă i se poate determina trasabilitatea până la o sursă nemodificată genetic. Regulile şi principiile curente de etichetare a alimentelor şi furajelor MG din UE sunt prezentate aici (here).

Comerţul internaţional cu organisme modificate vii (prescurtat LMO în engleză – termen tehnic care desemnează o cantitate care include seminţe MG viabile) este prezentat în Protocolul ONU de la Cartagena referitor la Biosecuritate (UN Cartagena Protocol on Biosafety ), care prevede un sistem internaţional de schimb de informaţii referitoare la seminţele LMO care circulă pe piaţa mondială (vezi aici: Click here).

Cum se poate asigura coexistenţa culturilor convenţionale, ecologice şi transgenice, în UE?

Transferurile de cantităţi mici de polen şi de seminţe între câmpurile învecinate sunt inevitabile în agricultură, însă agricultorii gestionează de mult timp cultivarea unor plante de cultură posibil incompatibile, fără nici o problemă. În general, normele de puritate pentru produsele agricole permit prezenţa mai multor procente de alţi hibrizi, sau chiar şi de alte materiale; însă unele culturi necesită standarde mai înalte, cum ar fi cazul rapiţei cu conţinut ridicat de acid erucic, folosit în industrie, dar care se poate poleniza încrucişat, liber, cu rapiţa de ulei pentru consumul alimentar. Asigurarea unor distanţe de separare corespunzătoare şi o recoltare şi manipulare atentă a culturii sunt principii care îi deservesc bine pe fermieri de ani de zile. Culturile MG nu aduc nici o problemă nouă. Cadrul legislativ limitează amestecul cu culturi nemodificat la maxim 0,9%, prag uşor de respectat prin stabilirea unor distanţe de separare adecvate şi prin aplicarea unor practici bune, normale, în timpul recoltării şi transportului. Coexistenţa este o chestiune de ordin economic şi nu ridică probleme de siguranţă. Cu toate acestea, agricultorii trebuie să aibă libertatea de a decide dacă doresc să cultive plante convenţionale, ecologice sau modificate genetic, fără a-şi face probleme că standardele de calitate vor fi compromise de exploataţiile învecinate.

Din cauza faptului că liniile directoare specifice pentru gestionarea culturilor diferă de la o cultură la alta şi de la o regiune la alta, Comisia Europeană a decis să lase la latitudinea statelor-membre luarea măsurilor corespunzătoare în domeniul producţiei culturilor şi seminţelor de consum, prin care să se asigure faptul că nu sunt depăşite pragurile de amestec (stabilite prin Regulamentul EC 1829/2003 pentru produsele alimentare/furajere MG – şi aflate încă în dezbateri, pentru seminţe). În iulie 2003, Comisia Europeană a oferit asistenţă în acest sens statelor-membre, prin adoptarea unei Recomandări (2003/556/EC) conţinând o serie de linii directoare referitoare la crearea unor strategii şi bune practici la nivel naţional. Totodată, au fost publicate şi două rapoarte tehnice, în 2003 şi 2006, de către Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, Institutul pentru Studii Tehnologice Prospective (IPTS) şi Observatorul European pentru Ştiinţă şi Tehnologie (ESTO), pentru a oferi îndrumări în realizarea scenariilor tehnice şi evaluarea rezultatelor lor economice.

Pagină internet a Uniunii Europene, privitoare la coexistenţă: EC website on co-existence

Materiale publicate de EuropaBio, despre coexistenţă: EuropaBio fact sheet on co-existence

Cifre, actualităţi şi legături utile

Bazate pe Raportul ISAAA din 2008

Information for Operators– Informaţii pentru operatori: o listă de produse MG autorizate în prezent pentru import şi utilizare în Uniunea Europeană (EuropaBio)

Registered deliberate releases of GMOs in the European Union – Lansări omologate deliberate, de organisme modificate genetic, în Uniunea Europeană (Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene)

EU Community Register of GM Food and Feed– Registrul Comunităţii Europene referitor la alimentele şi furajele modificate genetic

Commercialized GMOs in the world – Organisme modificate genetic, comercializate în lume (Organizaţia Naţiunilor Unite)

Global area of GM crops– Suprafaţa mondială cultivată cu plante de cultură modificate genetic (ISAAA)

Worldwide GM Crop Database– Baza de date mondială a culturilor MG (AGBIOS)

EU GMO Database approved & awaiting approval– Baza de date a Uniunii Europene, conţinând lista organismelor MG autorizate şi celor care îşi aşteaptă aprobarea (GMO Compass)

Biotechnologies in Developing CountriesBiotehnologia din ţările în curs de dezvoltare (baza de date FAO - BioDec)

United States Regulatory Agencies Unified Biotechnology Website – Pagina internet comună a agenţiilor de reglementare din Statele Unite din domeniul biotehnologiei (USDA – Departamentul Agriculturii al Statelor Unite)

Surse de informare EuropaBio:

Surse de informare externe:

EuropaBio Agri-food links index– Index de legături pe tematici agroalimentare – EuropaBio

CUM ABORDEAZĂ BIOTEHNOLOGIA PROBLEMELE ACTUALE LEGATE DE OAMENI ŞI DE MEDIU?

Deşi biotehnologia singură nu are capacitatea de a rezolva problemele majore ale noului mileniu, ea este, totuşi, un instrument puternic care oferă soluţii inovatoare pentru o gamă largă de probleme umane şi de mediu. Astfel, folosirea biotehnologiei în agricultură poate ajuta în mai multe moduri:

Asigurarea unei cantităţi suficiente de alimente, pentru toată lumea

În momentul de faţă, peste 1 miliard de persoane se află într-o stare de subnutriţie cronică, iar populaţia lumii este aşteptată să crească cu încă 2,3 miliarde până la jumătatea acestui secol. Unul dintre obiectivele de dezvoltare ale mileniului constă în angajamentul celor 189 de ţări-membre din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite de a reduce foametea la jumătate în perioada 1990-2015. Pentru a atinge acest obiectiv, este nevoie de o creştere substanţială (de 70-100%) a producţiei mondiale de seminţe de consum. Iar pentru a creşte producţiile medii şi a extinde suprafeţele cultivabile conform necesităţilor, este esenţială creşterea capacităţii de rezistenţă a plantelor faţă de factorii de stres din mediul înconjurător – inclusiv patogenii, seceta şi gradul ridicat de salinitate.

În generaţia actuală de aplicaţii biotehnologice agricole aflate pe masa de lucru, anumiţi dăunători pot fi ţinuţi sub control foarte eficient, prin expresia proteinelor Bt din structura genetică a plantelor respective; pe de altă parte, în urma unei utilizări de peste zece ani a acestor plante s-a observat faptul că s-au obţinut creşteri substanţiale ale producţiilor medii la porumb şi bumbac. Rezistenţa la stresul abiotic precum seceta şi nivelul de salinitate este controlată de o reţea mai complexă de gene, însă au fost obţinute deja rezultate promiţătoare pe plante-model, aceste caracteristici fiind în prezent reproduse în culturi agroalimentare importante ca porumbul, grâul şi orezul, în condiţii de cultivare în câmp. În cazul porumbului rezistent la secetă, primele exemple de acest fel sunt în curs de evaluare de către autorităţile de reglementare din Statele Unite. Pe lângă rezistenţa la stresul termic, modificarea genetică se dovedeşte a fi un demers reuşit şi în privinţa amplificării proceselor celulare de bază, în scopul îmbunătăţirii producţiei de biomasă şi arhitecturii plantei, aspecte considerate în trecut nişte deziderate dificile. Există indicii din ce în ce mai multe referitoare la faptul că modificările operate la nivelul unei singure gene pot conduce la o fixare şi o partiţionare crescute a carbonului, în produse vegetale recoltabile.

Dacă dorim să obţinem recolte mai mari în mod consecvent pentru a hrăni o populaţie mondială din ce în ce mai mare, plantele trebuie să aibă atât un potenţial crescut al producţiei medii, cât şi o capacitate de protecţie împotriva dăunătorilor, bolilor şi factorilor de mediu, într-o măsură suficientă pentru ca producţiile medii să poată fi realizate în practică. Deja, biotehnologia agricolă are un aport semnificativ în aceste domenii, iar potenţialul de obţinere a altor şi altor îmbunătăţiri este cu mult mai mare faţă de ceea ce ar putea oferi tehnologiile cu profil convenţional mai pronunţat.

Hrană sănătoasă

Pe lângă calorii, alimentele trebuie să furnizeze şi micronutrienţii esenţiali, precum vitaminele şi mineralele, să asigure un echilibru corespunzător între ponderile de hidraţi de carbon, proteine şi lipide şi, ideal, să nu conţină alergeni sau alţi compuşi antinutritivi. Biotehnologia agricolă poate avea un aport în toate aceste domenii.

Un regim alimentar sănătos înseamnă:


 1. asigurarea tuturor substanţelor nutritive esenţiale (minerale, vitamine, aminoacizi esenţiali, acizi graşi etc), disponibile într-o formă naturală;


 2. un conţinut liber de compuşi toxici, alergenici sau antinutritivi (deşi, în practică, majoritatea alergiilor de natură alimentară sunt asociate cu alimentele de bază precum cerealele, nucile şi produsele lactate) şi


 3. stimularea şi promovarea stării de sănătate a organismului, ajutâdu-l pentru a se apăra împotriva bolilor şi factorilor de mediu.

În ţările în curs de dezvoltare, milioane de persoane au un regim alimentar inadecvat, cauzat deseori de alimente de bază cu un nivel scăzut de micronutrienţi (cum este orezul) sau care conţin agenţi antinutritivi (cum ar fi maniocul cianogenic). În ţările industrializate, consumatorii caută atât „convenabilitatea”, cât şi calitatea nutritivă bună a alimentelor pe care le consumă, deşi din ce în ce mai mulţi oameni consumă prea multe calorii, iar acest fapt duce la obezitate şi la alte probleme de sănătate. Tehnologia MG dispune de numeroase aplicaţii care pot ajuta la abordarea acestor aspecte; unele din ele sunt deja pe piaţă, în timp ce multe altele sunt încă în stadiul „demonstrativ”, cu rezultate încurajatoare.

Exemplele în acest sens includ:


 • Orezul auriu: Această tehnologie asigură un aport bogat de beta-caroten în bobul de orez – acest compus fiind un precursor al vitaminei A, a cărei deficienţă duce la probleme grave de sănătate în ţările sărace – inclusiv orbire, morbiditate şi mortalitate infantilă.


 • Biofortificarea: Acest procedeu abordează problema malnutriţiei prin creşterea concentraţiilor de minerale esenţiale, în special de fier şi de zinc, din porţiunile comestibile ale plantelor de cultură. Tehnologia MG poate fi folosită şi pentru eliminarea antinutrienţilor, cum ar fi acidul fitic, care are un efect de sechestrare a mineralelor şi le face indisponibile digestiei.


 • Uleiuri benefice sistemului cardiac: Soia a fost modificată genetic pentru a produce un ulei care conţine un raport crescut de acizi graşi monosaturaţi/polisaturaţi. Astfel, se evită nevoia hidrogenării uleiului înainte de utilizarea acestuia în alimentele procesate şi se depăşesc dezavantajele legate de sănătatea umană (creşterea colesterolului din sânge). Alţi hibrizi au fost modificaţi pentru a exprima niveluri mari de acizi graşi de tip omega-3, care în mod normal nu sunt disponibili în cantităţi semnificative decât în peştele gras sau suplimentele alimentare.


 • Creşterea conţinutului de aminoacizi esenţiali: Boabele de porumb au o deficienţă naturală în lizină – un aminoacid esenţial în furajarea animalelor. S-a folosit modificarea genetică pentru a corecta şi acest aspect. Această inovaţie este axată pe furaje, însă constituie o dovadă a faptului că reechilibrarea compuşilor alimentari cu aminoacizi esenţiali este un procedeu fezabil prin intermediul biotehnologiei.

Conservarea resurselor de apă

Agricultura consumă 70% din totalul rezervelor de apă dulce – o resursă regenerabilă, însă finită. Odinioară, deficienţele de apă erau arareori asociate cu clima nord-europeană. Şi totuşi, astăzi, în raportul Direcţiei Generale pentru Agricultură, intitulat „Adaptarea la modificările climatice: provocarea agriculturii şi zonelor rurale europene” sunt schiţate clar preocupările viitoare. Publicat în aprilie 2009, acest document precizează faptul că zonele cu profil problematic ridicat în ce priveşte resursele de apă sunt estimate să crească de la 19%, în prezent, la 35%, în 2070, fapt ce va atrage după sine „schimbări semnificative din punctul de vedere al calităţii şi disponibilităţii resurselor de apă” (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/145&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en). Aceasta, în contextul în care se precizează şi faptul că peste 80% din suprafaţa agricolă a Uniunii Europene este alimentată în momentul de faţă de precipitaţii.

Printre obiectivele-problemă ale dezvoltării durabile se află şi obţinerea unor recolte mai mari, în paralel cu utilizarea unor cantităţi mai mici de apă. Este vorba despre ceea ce oamenii de ştiinţă numesc „eficienţa utilizării apei”1 (EUA); astfel, se fac cercetări intensive pentru a depista genele care controlează această caracteristică atât în speciile-model, cât şi în cele de cultură şi pentru a realiza o manipulare a acestor gene în vederea reducerii nevoii de apă. Deja, s-au obţinut unele succese, atât prin ameliorare convenţională, cât şi prin cea moleculară, bazată pe markeri, precum şi prin tehnologie ADN-r. Iată mai jos câteva exemple de aplicaţii MG aflate în lucru în momentul de faţă:

Eficienţa utilizării apei


 • Plantele îşi ţin sub control atât procesul de transpiraţie, cât şi absorbţia de dioxid de carbon din atmosferă, care are loc prin aceleaşi orificii de la nivelul frunzelor prin care are loc şi transpiraţia, numite stomate. Capacitatea de a dirija densitatea acestor stomate şi gradul lor de deschidere este esenţială pentru EUA, iar unele din genele-cheie implicate în acest proces au fost deja izolate şi manipulate pentru a creşte raportul de biomasă produs faţă de cantitatea de apă transpirată.

Menţinerea sub control a dioxidului de carbon


 • Fixarea dioxidului de carbon prin fotosinteză se face prin diferite căi, care au niveluri diferite de eficienţă a utilizării apei. Conversia culturilor mai puţin eficiente (de tip C3) în culturi mai eficiente (C4), prin modificarea tipologiei fotosintetice a acestora era considerată altădată imposibilă; însă astăzi, acest deziderat este urmărit în mod activ de către un consorţiu de cercetare în domeniul orezului, sub egida IRRI (Institutul Internaţional de Cercetare în Domeniul Orezului) din Filippine. Culturile de tip C4 prezintă avantajul suplimentar al unui potenţial ridicat al producţiei medii.

Protecţia apei freatice


 • Apa emanată din câmpuri în atmosferă este o combinaţie dintre apa rezultată în urma transpiraţiei plantelor şi a celei care se evaporă direct din sol. Este important să maximizăm primul tip şi să-l minimizăm pe al doilea, iar acest raport depinde de modul în care plantele „colonizează” solul prin sistemul lor radicular şi de gradul de acoperire al solului cu frunzele. Genele care dirijează dezvoltarea şi arhitectura rădăcinii şi a frunzelor sunt izolate şi testate pentru a li se determina modul de funcţionare, atât în plante-model, cât şi în plante de cultură, furnizând producţii medii crescute în paralel cu o pierdere limitată a apei din sol. Utilizarea actuală a culturilor rezistente la ierbicide, ca element esenţial al agriculturii fără arătură, ajută şi ea la reducerea pierderilor de apă din sol.

Reducerea eroziunii solului

Combaterea buruienilor este esenţială pentru a asigura productivitatea unei culturi. Prăşitul sau aratul mecanic vizează distrugerea buruienilor prin afectarea sistemului lor radicular şi îngroparea lor înainte de însămânţare; însă aratul prezintă dezavantaje. El expune solul fenomenului de eroziune şi duce la creşterea emisiilor de carbon în atmosferă, golindu-l de materia organică, ingredient important pentru protejarea şi menţinerea fertilităţii acestuia. Reducerea aratului este fezabilă numai atunci când există strategii alternative eficiente de combatere a buruienilor. Caracteristica MG a rezistenţei la ierbicide este una ideală pentru favorizarea aratului redus, fiind o strategie care economiseşte atât bani, cât şi forţă de muncă şi nu este agresivă cu mediul. Această tehnologie a fost adoptată de fermieri într-un ritm fără precedent, de la mijlocul anilor '90. La soia, suprafaţa „no-till” (fără arătură) din S.U.A. aproape că s-a dublat în ultimul timp, iar în Argentina a înregistrat o creştere de 5 ori, hibrizii Roundup Ready® din această ţară fiind estimaţi a ocupa 95% din suprafaţa „no-till” cultivată cu soia. Pe lângă conservarea solului, agricultura de tip „no-till” scade consumul de combustibili fosili, ajutând fermierul să facă economii şi reduce impactul agriculturii intensive asupra mediului.

Protejarea biodiversităţii

Biodiversitatea este un termen care acoperă întreaga varietate a formelor de viaţă – fauna şi flora, inclusiv microbii – şi variază de la o regiune la alta. Amestecul de specii de pe un teren agricol diferă faţă de cel dintr-o zonă sălbatică şi poate fi mult influenţat de culturile însămânţate şi de modul în care sunt ele gestionate. Utilizarea culturilor MG este doar o altă variabilă printre multe altele şi nu se poate spune că între ele şi biodiversitatea de pe exploataţiile agricole există un raport simplu şi general valabil.

În încercarea de a analiza impactul culturilor rezistente la ierbicide asupra biodiversităţii într-un mediu controlat, o echipă de cercetători a efectuat o serie de studii în Marea Britanie, urmărind situaţia biodiversităţii din lanuri de porumb, culturi de sfeclă de zahăr şi de rapiţă, MG şi non-MG – inclusiv din zonele limitrofe ale parcelelor – pe o perioadă de mai mulţi ani. Concluzia principală a fost că în fiecare caz în parte, combinaţia dintre cultura MG şi mediul înconjurător este una specială, cu un comportament specific, iar organismele transgenice nu pot fi privite, global vorbind, ca având un efect de creştere sau descreştere a biodiversităţii din sistemele agricole studiate. Diferitele culturi (respectiv, diferenţa dintre o cultură – MG sau de alt tip – de rapiţă şi una de porumb sau de sfeclă) au avut ele însele cea mai mare influenţă asupra biodiversităţii.

Cu toate acestea, biotehnologia vegetală oferă ocazii de conservare a biodiversităţii. Astfel:


 • Unele culturi MG rezistă la atacurile insectelor dăunătoare, producând un insecticid natural, aşa-numita proteină Bt (care provine dintr-o bacterie din sol – ea însăşi folosită ca pesticid în agricultura ecologică). Avantajul faţă de aplicarea convenţională cu insecticide este că toxina Bt nu distruge decât insectele dăunătoare care se hrănesc cu planta şi nu are nici un impact asupra insectelor nevizate, din populaţia prezentă în câmpul respectiv. Prin contrast, tratamentul cu insecticide poate fi dăunător unor organisme nevizate.


 • Prin creşterea productivităţii de pe suprafeţele agricole existente, tehnologia MG reduce nevoia de extindere în zonele sălbatice sau limitrofe, păstrând, astfel, habitatele naturale.


 • Prin sprijinirea productivităţii culturilor şi combaterea inamicilor naturali ai plantelor de cultură, tehnologia MG poate ajuta şi la conservarea speciilor de cultură ameninţate. Acest lucru afost ilustrat de un caz de cultivare a unei specii de papaya, în Hawaii, care risca să dispară din cauza unui virus.

Materialele biologice provenite din produsele agricole

Plantele pot produce o gamă largă de materiale regenerabile, pornind de la procesul de bază, al fotosintezei, prin care formează zaharuri în urma absorbţiei dioxidului de carbon, folosind energia solară. Dat fiind faptul că ele constituie nişte alternative la materiile-prime derivate din combustibilii fosili, acest lucru le face deosebit de valoroase în contextul dezvoltării durabile şi a conceptului nou al „bioeconomiei”, în care procesele chimice vor fi din ce în ce mai mult înlocuite cu cele biologice.

Pentru exemplificare, menţionăm faptul că există plante care au fost modificate genetic pentru a produce materiale plastice precum polihidroxibutiratul, un poliester biodegradabil care poate fi un substitut pentru polipropilenă. Deşi acest lucru a fost o reuşită tehnologică atât în experimentările pe plante-model, cât şi pe plante de cultură (inclusiv pe specii ca muştarul, bumbacul şi porumbul), fezabilitatea economică a procedeului rămâne încă a fi elucidată. O altă metodă de obţinere a materialelor biologice din resurse vegetabile regenerabile este folosirea hidraţilor de carbon vegetali ca material de declanşare a fermentaţiei.

Utilizările industriale ale amidonului din cartof sunt exploatate de mult timp. Există exemple de hibrizi de cartofi care au fost modificaţi genetic pentru a produce cantităţi mai mari de material dorit, care sunt acum foarte aproape de momentul lansării pe piaţă.

Acidul polilactic biodegradabil este un polimer şi un tip de fibră care este produs deja cu costuri mici, la scară comercială, de mai mulţi ani. Pe baza unei surse de carbon fermentabil, se poate produce o diversitate enormă de materiale utile, iar aici este punctul sinergic dintre biotehnologia verde (vegetală) şi cea albă (industrială).

Biotehnologia vegetală poate fi folosită şi pentru adaptarea structurii hidraţilor de carbon vegetali, pentru a le modifica proprietăţile fizico-chimice şi a facilita procesarea industrială. De exemplu, au fost puşi la punct nişte hibrizi de cartof cu conţinut ridicat de amilopectină, care produc un tip de amidon ideal pentru procesarea industrială. Celuloza este cel mai abundent tip de polimer vegetal, cantităţi mari fiind folosite în fabricarea hârtiei. Modificarea genetică a speciilor de plop este folosită pentru diminuarea poluării cauzate de extracţia pulpei lemnoase, prin reducerea nivelului de lignină, un polimer fenolic care leagă puternic cu celuloza şi care necesită o procesare chimică agresivă pentru a fi îndepărtat.

Obţinerea produselor farmaceutice şi a vaccinurilor

Plantele sunt folosite ca surse de produse farmaceutice de mii de ani, însă biotehnologia modernă deschide o nouă epocă a exploatării plantelor în scopul prevenirii şi vindecării maladiilor. Producţia de proteine terapeutice şi vaccinuri din plante prezintă două avantaje principale:


 • eficienţa plantelor ca „fabrici de proteine” faţă de culturile microbiene sau pe bază de celule animale, deşi eficienţa economică globală a acestui proces trebuie evaluată de la caz la caz;


 • siguranţa produselor – dat fiind faptul că sunt produse farmaceutice derivate din plante, ele nu conţin agenţii infecţioşi care ar putea contamina medicamentele atunci când sunt extraşi din culturile de celule umane sau  

 
 

Related posts

 
 
 
 
 
 
InfoOMG
Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

Facebook Twitter Youtube