Breaking News ➤
Insectele mg – o alternativ la insecticide!
 

infoomg

Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

 
 
infoomg.ro Scroll scroll
down
 
 

Cod unic de identificare

18/01/2018 by: admin

Cod unic de identificare (unique identifier cod). ”O înşiruire de cifre şi/sau litere, care permite identificarea organismului modificat genetic pe baza evenimentului de transformare autorizat din care acesta rezultă şi care asigură accesul la informaţiile specifice referitoare la acesta”. Este compus din trei elemente, separate de linii:

• doi sau trei digiţi alfanumerici, care desemnează aplicantul;

• cinci sau şase digiţi alfanumerici, care desemneaza evenimentul de transformare;

• un digit numeric, ca o verificare.

Exemplu: evenimentul de transformare MON810, a cărui cultivare a fost aprobată în Uniunea Europeană, are codul de identificare MON-ØØ81Ø-6.

Producătorul fiecarei plante transgenice generează un nou cod unic de identificare, pe care îl include în dosarul tehnic depus la autoritatea naţională competentă în vederea evaluării siguranţei respectivei plante pentru om, mediu etc. În cazul aprobării activităţii pentru care s-au depus notificarea şi dosarul tehnic, autoritatea naţională competentă transmite codul produsului în baza de date a OCDE (Bio Track Product), în care, pentru fiecare “identificator unic” (OMG), există următoarele informaţii: evenimentul de transformare, denumirea comercială, aplicantul, numele comun şi numele ştiinţific al organismului, centrul de origine şi diversitate, problemele de siguranţă ca aliment şi ca furaj, metodele de manipulare în siguranţă, caracterul/caracterele conferite prin transgeneză, transgena folosită/transgenele folosite pentru transformare, aprobarea, ţara/ţările în care a fost introdus, tipurile de utilizare, autoritatea care a autorizat introducerea în mediu şi utilizarea, rezultatele evaluării riscurilor pentru om şi mediu asociate folosirii, date suplimentare. Pentru mai multe detalii accesaţi: http://www.oecd.org/ehs.

Elaborarea unui sistem de atribuire a câte unui cod unic de identificare a fiecarui OMG este prevazută de Reglementarea Comisiei Europene 65/2004:

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_010/l_01020040116en00050010.pdf

 
 
 

Related posts

 
 
 
 
 
 
InfoOMG
Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

Facebook Twitter Youtube