Breaking News ➤
Insectele mg – o alternativ la insecticide!
 

infoomg

Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

 
 
infoomg.ro Scroll scroll
down
 
 

Plantele modificate genetic sunt sigure și eficiente, consideră experți ai Academiei

18/01/2018 by: admin

Publicarea acestui „studiu de caz” a constituit un capitol din cartea „Plante transgenice. Obţinere, testare, cultivare”, lansată cu ocazia simpozionului. Volumul, coordonat de Elena Marcela Badea și Ion Păun Otiman cuprinde rezultatele unor cercetări de biotehnologie şi biosecuritate efectuate în România, finanţate exclusiv din fonduri publice. Datele sunt prezentate astfel încât cititorul să-şi poată face o imagine de ansamblu asupra evoluţiilor în aceste domenii ca şi asupra preocupărilor celor implicaţi în transferul progresului ştiinţific în practica agricolă.

 

Cartea demonstrează, de altfel, că în România se poate vorbi deja de o istorie în materie, că ţara noastră există pe harta acestui domeniu al ştiinţei agricole moderne. Fapt deosebit de important pentru că, după parcurgerea unui secol marcat de tehnologia informaţiei, s-a intrat într-un secol care, în pofida reticenţelor, chiar a rezistenţei, evident interesate, faţa de adoptarea noilor tehnologii, va fi al biotehnologiei.


Plantele omg testate în țară sunt sigure și productive


Editorii cărții au trecut în revistă situaţia actuală a utilizării biotehnologiilor agricole în lume. Multe state puternic industrializate, ca și altele, aflate în curs de dezvoltare, consideră că aceste tehnologii oferă soluţii pentru o dezvoltare durabilă, benefică pentru fermieri, pentru economie, dar și pentru mediu. Plantele modificate genetic necesită mai puține lucrări și mai puține pesticide, fiind sigure pentru om și mai ecologice decât culturile clasice.


În carte sunt prezentate rezultatele cercetărilor efectuate în România ale căror obiective au fost crearea şi testarea unor plante transgenice aparţinînd câtorva specii importante din punct de vedere economic.
Conţinutul acestui volum este rezultatul unui efort de cercetare realizat de echipe multidisciplinare de la Universitatea Babeș Bolyai, Academia Română, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară a Banatului, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă, Bistriţa și Institutul de Economie Agrară Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti – Argeş, USAMV București și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare Bucureşti.

Sursa: http://www.dcnews.ro/?p=132571

 
 
 

Related posts

 
 
 
 
 
 
InfoOMG
Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

Facebook Twitter Youtube