Breaking News ➤
Insectele mg – o alternativ la insecticide!
 

infoomg

Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

 
 
infoomg.ro Scroll scroll
down
 
 

OMG și implicațiile legale – studiu comparativ

2017-01-20 16:16:14

Cecília de Medeiros Fialho, cercetătoare braziliană, conducătoare a uneia dintre cele mai importante companii de consultanță în domeniul biotehnologiilor, a publicat recent un studiu comparativ referitor la adoptarea OMG-urilor și a implicațiilor legale. Vă prezentăm în materialul de față un rezumat al acestei lucrări.

Legile ce guvernează efectuarea modificărilor genetice în fiecare țară sunt deosebit de importante și trebuie să demonstreze că asigură siguranța în ceea ce privește folosirea animalelor, viața oamenilor și existența plantelor care nu sunt vizate de respectiva modificare. Există două variabile majore care determină evoluția transgenezei agricole (ca și pe a oricărei alte științe), într-o societate:  cele științifice, de cercetare și dezvoltare, precum și susținerea juridică pentru ca acesta să acționeze în mod eficient. Acestea sunt premizele de la care a pornit cercetătoarea braziliană. Prezentul raport explorează acțiunile și modul de reglementare a  materialelor modificate genetic în Brazilia, China, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană.

În conformitate cu o metodă comparativă adoptată, etapele secvențiale sunt actualizarea și validarea primară și secundară a datelor obținute și prelucrarea datelor, privind obiectele de studiu din perspectiva a patru aspecte: istorice, instituționale, tehnice și de reglementare. Astfel, țările au fost ordonate într-un clasament relativ la cât de sofisticate și de funcționale sunt reglementările lor. Brazilia a fost considerată ca fiind cea mai funcțională, urmată de SUA, China și UE.

Brazilia, cu toate că nu a fost creatoarea unei jurisprudențe, este țara în care au avut loc cele mai multe evenimente în domeniu, în cel mai scurt timp.

Statetele Unite, în ciuda tradiționalismului referitor la adoptarea biotehnologiilor, se confruntă cu o necesitate vădită de a-și înnoi legile. Multe dintre ele sună de neînțeles, fie pentru publicul larg, fie pentru companiile care le invocă, iar altele necesită mari cheltuieli de timp și bani.

China este mai bine organizată structural pentru evaluarea OMG, în schimb, se confruntă cu provocarea deosebit de complexă de a-și educa populația în sensul acceptării lor, ceea ce, față de alte țări, este mai dificil.

Sistemul de evaluare european este eronat, având în vedere că fiecare decizie cu privire la aprobarea utilizării unor produse modificate genetic în Uniunea Europeană revine mereu Comisiei Europene. Statele membre, în cele mai multe cazuri, nu sunt motivate științific, ci dau mai multă pondere motivelor politice și ideologice, atunci când ele intră în conflict cu tehnologia. Prin urmare, ele sunt adesea în imposibilitatea de a declara motivele lor oficiale, datorită sistemului care, teoretic, legitimează numai știința, ca posibil criteriu de evaluare.

Privind în perspectivă, s-a concluzionat că Brazilia se îndreaptă spre îmbunătățirea  tehnicilor de editare a genomului, precum și către utilizarea progresivă a biotehnologiei în domeniul sănătății. Statele Unite caută să simplifice, în cadrul criteriilor lor de biosecuritate, cadrul de reglementare, și să conducă cercetarea către îmbunătățirea tehnicilor de management și utilizarea datelor științifice în domeniu. China își propune să pregătească și să stabilească o nouă poziție în comerțul agricol la nivel mondial (chiar fiind considerată ca un potențial exportator), precum și creșterea competitivității agriculturii prin utilizarea biotehnologiei.

 

Uniunea Europeană trece printr-o schimbare în definirea rolului  de luare a deciziilor de către Comisia Europeană, în prezent în mod abuziv responsabilă pentru respingerea produselor transgenice.  În cazul în care se  va aproba ca statele membre   să își asume singure responsabilitatea unor decizii în acest domeniu, aceasta ar putea duce la o eventuală liberalizare a comerțului. Sfârșitul unei piețe unice ar putea transforma modul in care blocul UE interacționează cu piețele internaționale.

De asemenea, este de așteptat că biotehnologia va fi acceptată pe scară mai largă atunci  când va fi  aplicată în alte domenii decât agricultura. În ultimă instanță, acest fapt ar putea promova înțelegerea modului în care tehnologia transgenică poate fi utilizată în producția de alimente, consideră autoarea studiului.

 

Materialul detaliat este disponibil pe http://nuffieldinternational.org/rep_pdf/1481257711CeciliaFialhoFinalReport_FINAL161209.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
InfoOMG
Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

Facebook Twitter Youtube