Breaking News ➤
Insectele mg – o alternativ la insecticide!
 

infoomg

Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

 
 
infoomg.ro Scroll scroll
down
 
 

Insert (insert)

18/01/2018 by: admin

Segment de ADN integrat în genomul unei celule transformate. Mărimea, structura şi numărul de copii ale insertului (numărul locurilor în care s-a integrat ADN introdus în genomul plantei) sunt determinate prin analiză moleculară cu metode specifice.  Datele sunt prezentate în dosarul tehnic care trebuie depus odată cu solicitarea autorizării oricărei activităţi cu organismul  transgenic în cauză.

Introducere deliberată în mediu (environmental deliberate release). Introducerea intenţionată în mediu a unui organism modificat genetic fără adoptarea unor măsuri speciale de izolare. Măsuri menite să limiteze contactul cu populaţia şi cu mediul, să asigure un nivel înalt de siguranţă a acestora.

Directiva 2001/18, transpusă prin Legea 247/2009, reglementează introducerea deliberată a OMG în mediu în scop experimental (partea B). Scopurile introducerii experimentale a OMG în mediu sunt  cercetarea; demonstrarea; dezvoltarea unor noi varietăţi; studiul comportării în mediu; studiul  interacţiunilor cu alte organisme şi cu mediul.

Pentru a introduce un OMG într-un mediu dat în scop experimental, o persoanã, fizicã sau juridicã, trebuie sã obţinã autorizaţia scrisă de la autoritatea competentã a statului membru al Uniunii Europene pe teritoriul căruia se va desfăşura experimentul. Pentru a obţine această autorizaţie, solicitantul trebuie să depună la autoritatea competentă o notificare însoţită de o evaluare a riscurilor asociate introducerii în mediu a OMG în cauză. Se respectă principiul evaluării riscurilor de la caz la caz. Autorităţile ştiinţifice care acordă avize pe baza rezultatelor evaluării riscurilor vor cere respectarea anumitor condiţii numai atunci când vor considera necesară luarea unor măsuri speciale de management al unor  riscuri pe care le-au identificat (de exemplu, existenţa unor specii sălbatice interfertile cu planta cultivată în cauză).

Procedura de autorizare este de nivel naţional. Autorizaţia eventual eliberată operează la scară naţională. Alte state membre şi Comisia Europeană pot face însă observaţii, care trebuie examinate de autoritatea competentă naţională înainte de eliberarea autorizaţiei.

Legislaţia care reglementează organismele modificate genetic (GMO legislation)Sistem de reglementare care are ca obiectiv gestionarea riscurilor pentru sănătatea omului, a animalelor, ca şi pentru mediu asociate aplicaţiilor biotehnologiei moderne. Activităţile reglementate: cercetarea şi utilizarea în scop industrial, în condiţii de izolare, a microorganismelor modificate genetic;  introducerea în mediu a unui OMG în scopuri experimentale; plasarea pe piaţă a OMG în vederea cultivării în scop comercial; introducerea pe piaţă a OMG destinate utilizării ca alimente şi furaje; trasabilitatea şi etichetarea OMG, ca şi a produselor alimentare şi furajere derivate; transporturile peste frontieră ale OMG, incluzând importul, exportul şi tranzitul acestora. Cadrul legislativ European defineşte OMG şi menţionează tehnicile de ameliorare care sunt exceptate de la aplicarea respectivelor acte normative: hibridarea, fertilizarea in vitro, inducerea poliploidiei, mutagenza și fuziunea protoplaștilor proveniți  de la plante sexual compatibile. Altfel spus, toate metodele care nu presupun utilizarea tehnicilor de recombinare a acizilor nucleici.

 
 
 

Related posts

 
 
 
 
 
 
InfoOMG
Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

Facebook Twitter Youtube