Breaking News ➤
Insectele mg – o alternativ la insecticide!
 

infoomg

Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

 
 
infoomg.ro Scroll scroll
down
 
 

Flux de gene (gene flow)

18/01/2018 by: admin

Procesul prin care gene dintr-o populaţie sunt încorporate în genofondul unei/unor populaţii cu care este sexual compatibilă.

Este denumit şi transfer ”vertical” de gene.  La plante, polenul şi seminţele pot fi vectori ai genelor.

Din această cauză, dispersarea lor la anumite distanţe constituie un flux de gene potenţial.

Fluxul real se evaluează prin numărul fecundărilor produse, în cazul polenului dispersat, şi prin numărul indivizilor capabili să se reproducă răsăriţi, în cazul răspândirii seminţelor. Şi într-un caz şi în celălalt, în funcţie de distanţa faţă de sursă.

Probabilitatea producerii fluxurilor de gene interspecifice este mai mare în centrele de origine ale speciilor. Sau, practic, oriunde o specie are rude sălbatice. În principiu, probabilitatea producerii unui flux de gene între plante, cultivate şi/sau spontane, depinde de foarte mulţi factori.

Fluxul de gene nu este un fenomen specific plantelor transgenice. El s-a produs şi se va produce mereu. Între varietăţi ale aceleiaşi specii, caz în care se numeşte flux genic intraspecific. Ori între specii diferite, dar compatibile sexual, caz în care se numeşte flux genic interspecific şi are un rol important în evoluţia plantelor, în general, dar şi în ameliorarea speciilor cultivate. Transferul interspecific de gene utile a fost practicat în programele de ameliorare convenţională a multor plante cultivate. În ultimii 70 de ani, foarte multe gene de la specii sălbatice au fost introduse la plante cultivate. De exemplu, la tomate au fost transferate gene de la cel puţin alte patru specii. Prin hibridare interspecifică şi intergenerică, au fost create plante inexistente în natură: triticale, rezultatul încrucişării grâului cu secara, şi tritordeum, hibrid între grâu şi orz.

Odată cu introducerea în mediu a plantelor transgenice, fluxul de gene a căpătat o semnificaţie aparte. Dacă prin metodele convenţionale de ameliorare pot fi transferate gene numai între specii sexual compatibile, prin biotehnologie modernă pot fi introduse în planta supusă modificării genetice şi gene izolate de la organisme incompatibile sexual cu ea. Practic, de la orice formă de viaţă de pe Terra. Gene care ar putea conferi speciilor sălbatice înrudite cu plantele modificate genetic rezistenţă la boli, la secetă, la dăunători şi/sau la erbicide, mărindu-le astfel fitnessul, capacitatea de supravieţuire şi răspândire. În general, se apreciază că fluxul genic interspecific ar putea duce la: 1. apariţia unor noi buruieni; 2.creşterea invazivităţii buruienilor existente; 3. eroziunea genetică a taxonului primitor.

Transferul intraspecific al transgenelor provenite de la plantele modificate genetic cultivate deja în scop comercial nu are impact negativ asupra mediului, fapt constatat cu ocazia evaluării riscurilor asociate introducerii lor în cultură. În schimb, ar putea avea consecinţe economice dacă ponderea seminţelor plantelor modificate genetic în loturile de seminţe ale varietăţilor convenţionale ar depăşi pragul acceptat de legislaţia în vigoare (de exemplu, în Uniunea Europeană, de 0, 9%), deoarece fermierii ar trebui să eticheteze produsul convenţional ca fiind modificat genetic.

 
 
 

Related posts

 
 
 
 
 
 
InfoOMG
Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

Facebook Twitter Youtube