Breaking News ➤
Insectele mg – o alternativ la insecticide!
 

infoomg

Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

 
 
infoomg.ro Scroll scroll
down
 
 

Echivalenţa substanţială (substantiale equivalence)

18/01/2018 by: admin

Conceptul echivalenţei substanţiale este bazat pe faptul că organismele existente folosite ca alimente/furaje, cu o istorie îndelungată de utilizare sigură, pot servi ca termen de comparaţie atunci când este evaluată siguranţa alimentului/furajului derivat din plante modificate genetic. Aplicarea acestui concept impune deci, compararea alimentului derivat dintr-un organism modificat genetic cu un aliment, în general, recunoscut ca fiind sigur pentru consumul uman. Comparaţia are drept scop identificarea eventualelor diferenţe semnificative între, pe de o parte, produsul organismului modificat genetic şi alimentul derivat din acesta şi, pe de altã parte, termenii de comparaţie. Care, de regulă, sunt produsul plantei parentale, obţinute prin metode tradiţionale, şi alimentul derivat din acesta, cu o îndelungată istorie de utilizare sigură.

Orice diferenţă identificată este ulterior evaluată, pentru a se stabili dacă are efecte asupra sănătăţii omului şi animalelor, utilizând o serie de scenarii de expunere. Conceptul reprezintã deci punctul de pornire în evaluarea siguranţei, nu concluzia acesteia. Dacă nu diferă de termenii de comparaţie, se consideră că produsul plantei transgenice este sigur, ca şi alimentul obţinut din el. Ambii la fel de siguri ca şi termenii de comparaţie. La aceeaşi concluzie se ajunge şi atunci când între produsul PMG şi alimentul derivat din el, pe de-o parte, şi termenii de comparaţie, pe de altă parte, apar diferenţe, care nu au însă efecte negative asupra sănătăţii omului.

Sub auspiciile OCDE, au fost stabilite regulamente internaţionale detaliate pentru alegerea termenului de comparaţie şi a celor mai bune practici în analiza statistică a rezultatelor. Împreună cu Institutul Internaţional pentru Ştiinţele Vieţii, OCDE realizează o bază de date care conţine informaţii referitoare la limitele variabilităţii naturale a parametrilor vizaţi cu ocazia testelor comparative. Tot OCDE elaborează documente consensus referitoare la unele specii cultivate care furnizează informaţii considerate de cea mai mare relevanţă pentru caracterizarea plantelor parentale. Pentru cele mai importante plante de cultură, sunt disponibile două tipuri de documente consensus, care descriu:


  • biologia plantei, concentrându-se pe atributele cu relevanţă pentru siguranţa mediului;

  • caracteristicile compoziţionale, care sunt foarte importante pentru evaluarea siguranţei alimentului derivat.
Datele necesare comparaţiei cu echivalentul tradiţional pot fi obţinute din mai multe surse:

• testele de câmp în care PMG este cultivată alături de planta convenţională, într-o diversitate de condiţii de mediu reprezentativă pentru culturile comerciale ulterioare;

• informaţiile din baze de date referitoare la compoziţia alimentelor;

• rezultatele analizelor chimice;

• rezultatele studiilor de hrănire pe animale;

• rezultatele testelor toxicologice.

Deşi criticat, acest concept continuă să fie considerat paradigma de evaluare cea mai adecvată.

 
 
 

Related posts

 
 
 
 
 
 
InfoOMG
Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

Facebook Twitter Youtube