Breaking News ➤
Insectele mg – o alternativ la insecticide!
 

infoomg

Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

 
 
infoomg.ro Scroll scroll
down
 
 

Agrobiotechrom și alte organizații din domeniu solicită sprijinul ministrului Petre Daea

18/01/2018 by: admin

Agrobiotechrom, împreună cu alte șase asociații profesionale și federații reprezentative din industria agro-alimentară din România, au adresat săptămâna trecută o scrisoare deschisă ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

Prin acest document semnatarii solicită înaltului demnitar ca în cadrul reuniunii Consiliului de Agricultură și Pescuit al UE din această lună să sprijine introducerea unor noi reguli, care să susțină promovarea inovării în agricultură. În primul rând se dorește crearea unui cadru legislativ care să permită diferențierea dintre produsele supuse reglementărilor Directivei privind OMG și cele obținute prin tehnologiile moderne de editare a genomului. Aceasta cu atât mai multcu cât, în conformitate cu un raport al JFC din martie 2019 arată că multe produse obținute prin editare genetică nu pot fi deosebite de produsele modificate prin procese naturale sau prin tehnici de reproducere convenționale. În asemenea condiții apare situația în care două produse identice sunt supuse unor reglementări diferite, ceea ce reprezintă o anomalie, indiferent cum este privită problema.

Scrisoarea, pe care o reproducem în continuare, este semnată, alături de Agrobiotechrom, de Alianța Industriei Semințelor din România (AISR), Alianța Industriei de Produse pentru Protecția Plantelor (AIPROM), Asociația Națională a Fabricanților de Nutrețuri Combinate (ANFNC), Federația Națională PRO – Agro, Asociația Producătorilor de Porumb din România (APPR) și de Asociația Comercianților de Produse Agricole din România.

Iată textul scrisorii:

 

Stimate domnule ministru,

Federațiile și asociațiile cu reprezentativitate din industria agro-alimentară semnatare ar dori să readucă în atenția dvs. un subiect despre care ne-am mai pronunțat tangențial în diferite circumstanțe, inclusiv prin articole și comunicate de presă: îngrijorarea noastră cu privire la hotărârea Curții Europene de Justiție în cauza C-528/16 din 25 iulie 2018, prin care Curtea a interpretat dispozițiile directivei UE 2001/18 privind organismele modificate genetic (OMG) în sensul în care produsele rezultate din metode inovatoare de mutageneză trebuie reglementate în conformitate cu dispozițiile Directivei OMG.

Această decizie este surprinzătoare și poate schimba radical viitorul cercetării și inovării in ameliorarea plantelor în UE.

La nivel declarativ, promovarea inovării este un obiectiv strategic transversal la care UE se raportează atunci când își construiește politicile publice: “Inovațiile din diverse domenii (în agronomie, de exemplu soluții bazate pe natură, inovații legate de ameliorarea animalelor și a plantelor, de agricultura verticală, zootehnie, biologie, tehnologie, domeniul digital, organizare și produse) sunt la îndemână și pot fi de folos caracterului multifuncțional al sistemelor agricole și agroalimentare din UE1”.

 

Tehnologiile precum introducerea variațiilor genetice vizate în culturi și în alte organisme oferă beneficii semnificative fermierilor și consumatorilor din întreaga lume. Acestea pot contribui la realizarea unor obiective importante de dezvoltare durabilă, cum ar fi un mediu mai curat, alimente mai sănătoase și protecția biodiversității, pot conferi rezistență la stres biotic și abiotic.

Totuși, produsele obținute prin aceste metode are trebui, conform hotărârii CEJ, să intre în procesul de aprobare extrem de îndelungat și costisitor pe care îl presupune autorizarea pentru piață a unui OMG. Mai mult, chiar dacă produsul primește, din partea EFSA, o evaluare științifică pozitivă în ceea ce privește siguranța și este autorizat, introducerea sa pe piața UE stă sub semnul incertitudinii, pentru că statele membre au dreptul să-i restrângă cultivarea sau chiar să-l interzică.

Prin urmare, este greu de imaginat că aceste tehnologii inovatoare și deosebit de valoroase vor putea fi efectiv să fie folosite în agricultură, în plus hotărârea CEJ afectând și alte sectoare care în prezent privesc cu speranță spre editarea genetică pentru a le livra soluții fiabile la marile provocări cu care se confruntă (industrie, medicină, etc.).

O altă problemă este legată de modul de aplicare a soluției legale date de CEJ, în condițiile în care multe produse obținute prin editare genetică nu pot fi deosebite de produsele modificate prin procese naturale sau prin tehnici de reproducere convenționale. Această realitate este confirmată și de raportul JRC din martie 2019 "Detecția alimentelor și furajelor obținute prin noi tehnici de mutageneză". În cazul în care nu se poate face detecția, două produse sau organisme identice (dar obținute diferit) vor fi reglementate în două moduri diferite, ceea ce ar putea penaliza producatorii din UE.

In acest context, credem cu tărie că legislația curentă a UE în domeniu trebuie modificată în sensul de a deveni mai pragmatică, pentru a permite agricultorilor și consumatorilor să profite de multiplele avantajele pe care le pot oferi inovațiile tehnologice bazate pe cunoaștere. Produsele nu ar trebui să facă obiectul prevederilor Directivei 2001/18 și al reglementărilor conexe dacă s-ar fi putut fi obținute și prin metode convenționale sau ar rezulta din procese spontane în natură. Dorim să subliniem faptul că această soluție de reglementare este adoptată de țări din ce în ce mai numeroase din întreaga lume. De asemenea, legislația UE ar trebui să fie consistentă și unitară, deoarece operatorii acționează pe o piață unică.

Prin urmare, vă solicităm sprijinul ca în cadrul reuniunii Consiliului de Agricultură și Pescuit din data de 14 mai 2019 să abordați și să susțineți modernizarea cadrului legislativ care să ofere reguli favorabile inovării în agricultură.

Ne declarăm disponibilitatea deplină de a vă pune la dispoziție orice informații suplimentare veți considera necesare și ne exprimăm speranța că veți lua în considerare cele sesizate aici.”

 

1 Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor despre viitorul sectorului agricol și al agriculturii nov. 2017

 

 
 
 

Related posts

 
 
 
 
 
 
InfoOMG
Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

Facebook Twitter Youtube