Breaking News ➤
Insectele mg – o alternativ la insecticide!
 

infoomg

Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

 
 
infoomg.ro Scroll scroll
down
 
 

Influenţa politicilor Uniunii Europene din domeniul biotehnologiei agricole asupra comerțului și dezvoltării

18/01/2018 by: admin

 Bruxelles, 7 martie 2013

In cadrul unui eveniment organizat de asociația EuropaBio la Bruxelles, un grup de inalti reprezentanţi ai mediilor diplomatic, științific, de dezvoltare și comerț și-au prezentat opiniile referitoare la efectele la nivel mondial ale politicilor Uniunii Europene din domeniul culturilor modificate genetic (MG). În cadrul a două discuții-panel având temele: „Siguranța alimentară mondială și rolul culturilor biotehnologice” și „Impactul politicilor Uniunii Europene asupra comerțului mondial cu produse agricole”, vorbitori din Asia, cele două Americi și Europa și-au exprimat punctele de vedere referitoare la problematica acoperirii necesarului de mondial de hrana într-un context supus schimbării și la rolul pe care tehnologia MG îl poate juca în ajutorarea agricultorilor, pentru ca aceștia să poată facă față mai bine factorilor de stres agronomic și climatic.

 

Biotehnologia agricolă este cea mai rapid adoptată tehnologie din istoria agriculturii. Plantele MG sunt cultivate de peste 17 milioane de agricultori din întreaga lume, 90% dintre aceștia fiind mici proprietari din țările în curs de dezvoltare, iar suprafața totală cultivată fiind de 170,3 milioane ha. În 2012, suprafețele cultivate cu plante MG din țările emergente și în curs de dezvoltare le-au depășit pe cele din țările industrializate.

Uniunea Europeană este astăzi cel mai mare importator net de mărfuri agricole. Importul total de produse proteice al Uniunii Europene este estimat la peste 60 kg/cap de locuitor/an, majoritatea acestora fiind produse MG. În ciuda acestui fapt, sistemul de autorizare european pentru produsele MG nu fucționează eficient, generând probleme de ordin comercial, legate direct de diferența dintre timpul de acordare al autorizațiilor de import din U.E. și cel din țările exportatoare. Guvernele principalelor țări exportatoare precum Brazilia, Argentina și Statele Unite au sisteme de autorizare mult mai eficiente și, recent, au decis să le accelereze și mai mult. Prin comparație, în timp ce în U.E., încă este nevoie de aproape 3,7 ani, în medie, pentru obținerea unei autorizații de import, durata de autorizare în Brazilia depăşeşte cu puţin doi ani, în timp ce Statele Unite intenționează să scurteze acest interval la 1,5 ani. Dacă ritmul actual de autorizare continuă, restul de produse acumulate între timp va crește până la 106 până în 2020, fapt care va avea consecințe economice serioase pentru sectorul alimentar și producătorii de furaje din U.E., care depind de produsele MG din import.

 

Sectorul biotehnologic așteaptă cu interes găsirea unei modalităţi de abordare constructivă, bazată pe colaborare, prin care să se rezolve problemele aflate în suspensie legate de sistemul de autorizare a produselor MG, conform legislației europene, bunei guvernanțe, previzibilității și fezabilității, precum și în spiritul unor decizii luate pe baze științifice. „Odată cu adoptarea din ce în ce mai largă a culturilor MG în țări exportatoare majore, este esențial ca procesul de autorizare european să fie aplicat într-o manieră eficientă, astfel încât să se evite perturbările comerciale – care nu ar aduce pierderi doar agenţilor economici, ci ar afecta şi consumatorii europeni”, a declarat Nathalie Moll, secretar general al asociației EuropaBio. „Noi, cei din Uniunea Europeană suntem răspunzători față de țările în curs de dezvoltare. Maniera noastră lentă de autorizare împiedică adoptarea culturilor MG, care ar putea proteja producţiile medii și i-ar putea ajuta pe agricultori să-și crească veniturile”.

 

Alte surse de informare:

Informatii suplimentare puteti obtine contactand:

 

Carel du Marchie Sarvaas

Director, Green Biotechnology Europe, EuropaBio
Tel: +32 2 739 11 85
Mobile: +32 473 890 359
Email: c.dmsarvaas@europabio.org
 
Nicolae Hristea
Director, AgroBiotechRom
Tel +40722533246
Email : office@agrobiotechrom.ro
 

 
 
 

Related posts

 
 
 
 
 
 
InfoOMG
Biotech Crew

Un proiect de informare susținut de asociația profesională AgroBiotechRom a producătorilor și utilizatorilor de biotehnologii agricole din România

Facebook Twitter Youtube