“Cultivarea plantelor modificate genetic, precum hibrizii de porumb MON 810, nu pot face obiectul autorizărilor la nivel naţional atunci când există déjà o autorizaţie pentru utilizarea şi comercializarea acestora”, a declarat Curtea Europeană de Justiţie. Legislaţia relevantă la nivelul UE “nu dă drepul unui Stat Membru să interzică  de o manieră generală pe teritoriul său cultivarea de astfel de organisme modificate genetic  în baza faptului că se aşteaptă adoptarea măsurilor de coexistenţă pentru a se evita prezenţa OMG în alte culturi”, a adăugat instituţia Europeană.

 

Sentinţa priveşte un produs MG a cărui cultivare este permisă în UE, dar dreptul fermierilor de a-l utiliza a fost refuzat, în practică, prin bariere birocratice din partea autorităţilor italiene.  Carel du Marchie Sarvaas, directorul executiv al GBE (Green Biotechnology Europe), membră a asociaţiei de industrie EuropaBio, a comentat, “In 2011, am văzut o decizie similară a Curţii Europene de Justiţie privind ilegalitatea interdicţiei de cultivare din Franţa. Sentinţa dată azi de cea mai înaltă Curte din UE confirmă că un astfel de moratoriu asupra cultivării, impus la nivel naţional, nu poate fi susţinut din punct de vedere legal. Dreptul fermierilor de a utiliza culturi modificate genetic aprobate  trebuie respectat”.

 

Inovarea în agricultură aduce beneficii însemnate fermierilor, ajutându-i să facă faţă diferitelor provocări legate de producerea hranei.  Astfel de beneficii sunt randamentele crescute, rezistenţa la boli şi dăunători specifici, menţinerea calităţii după recoltare,  toleranţă mai bună la forme de stress: îngheţ,  secetă, salinitate sau arşiţă, precum şi valoarea nutriţională îmbunătăţită  în diferite moduri. Acesta este motivul pentru care mai mult de 16 milioane de producători agricoli cultivă astăzi plante MG în lume.  Un studiu din 2011 (Brookes and Barfoot) arată că, din 1996, la nivel global, fermierii au câştigat peste 44 miliarde de euro datorită  culturilor MG, iar 57% din acest profit s-a datorat randamentelor sporite. 

 

Pentru informaţii suplimentare: 

Carel du Marchie Sarvaas
Director, Green Biotechnology Europe

EuropaBio

Tel: +32 2 739 11 85
Mobil: +32 473 890 359
Email: c.dmsarvaas@europabio.org

 

Nilsy Desaint
Communications Manager, Green Biotechnology Europe

EuropaBio

Tel: +32 2 739 11 62
Mobil: +32 473 334 875
Email: n.desaint@europabio.org

 

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *