Motive pentru interzicerea cultivării OMG-urilor

 

Comisia Europeană a propus să ofere statelor membre dreptul de a interzice aceste culturi, fără însă a putea folosi motive legate de evaluarea efectului advers asupra sănătății și a mediului, care ar putea rezulta din diseminarea deliberată sau din introducerea pe piață a OMG-urilor. Pentru o oferi o bază legală mai puternică, în contextul regulilor privind comerțul internațional, Parlamentul a insistat că statele membre să aibă libertatea de a utiliza motive legate de impactul asupra mediului pentru interzicerea culturilor modificate genetic. Acestea ar putea include – prevenirea dezvoltării rezistenței la pesticide, prezervarea biodiversității sau absența datelor privind impactul negativ potențial al diseminării OMG-urilor asupra mediului.

 

Costul contaminării

 

Potrivit deputaților, toate statele membre trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea contaminării culturilor convenționale sau ecologice și să asigure că poluatorul plătește pentru toate efectele sau daunele neintenționate care ar putea apărea ca urmare a diseminării deliberate sau a introducerii pe piață a unor OMG-uri.

 

Actualizarea controalelor de siguranță

 

Autorizarea și controalele de siguranță la nivel european vor continua să fie o pre-condiție pentru culturile modificate genetic. Comisia Europeană ar trebui să garanteze adoptarea de noi orientări privind evaluarea riscurilor pe care le prezintă OMG-urile. Aceste orientări nu ar trebui să se bazeze doar pe principiul echivalenței substanțiale sau pe criteriul evaluării comparative a siguranței, ci ar trebui să permită identificarea clară a efectelor directe și indirecte pe termen lung, precum și a incertitudinilor științifice.

 

În prezent, două varietăți de culturi modificate genetic au primit aprobarea UE de a fi cultivate: o anumită specie de porumb și un tip de cartof adaptat pentru producția de amidon. În momentul de față, puține state membre UE cultivă aceste culturi în scop comercial iar unele dintre ele (Austria, Franța, Grecia, Ungaria, Germania și Luxemburg) au aplicat interdicții în cadrul așa-numitei “clauze de salvgardare”, ținând cont de regulile existente.

 

Sursa: http://www.europarl.europa.eu/ro/pressroom/content/20110705IPR23305/html/Cultivarea-OMG-urilor-PE-sus%C8%9Bine-dreptul-na%C8%9Bional-de-a-interzice-cultivarea

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *